Kategori / Lån & Försäkringar

Jämför inkomstförsäkringar på nätet

Det är viktigt att ha en inkomstförsäkring vid oförutsedda händelser. Blir du av någon anledning arbetslös är det skönt att ha en försäkring som trygghet. Är du medlem i ett större fackförbund? Då ingår ofta en försäkring i den fackavgift som du betalar. Men har du koll på vad som faktiskt ingår eller saknar du en försäkring helt och hållet?

Oavsett om du saknar en försäkring eller inser att den du har inte täcker upp för dig så som du hade velat – satsa på en ny! Jämför inkomstförsäkringar för att finna en variant som passar dig, dina behov och din arbetssituation. Du gör det enkelt och tryggt via https://www.insplanet.com/forsakring/inkomst/. Processen är smidigt – du fyller i ett formulär, väntar på svar från rådgivaren om olika passande försäkringar och försäkringsbolag, för att sedan teckna det som känns bäst! Det lönar sig att jämföra, då har du nämligen chans till att få precis det försäkringsbolag och den inkomstförsäkring som passar dig.

Rätt inkomstförsäkring genom en jämförelse.

Vad är rätt och fel när det kommer till försäkringar? Det finns egentligen inga rätt och fel, den rätta inkomstförsäkringen för dig är den som passar just dig. Det är en individuell fråga och därför kan det vara en god idé att göra en jämförelse av inkomstförsäkringar.

Vad ingår i en inkomstförsäkring? Det är dels ersättning men även ersättningsdagar vid en eventuell arbetslöshet. Man får nämligen ut 80 % av lönen upp till 18 700 kr, vilket är något A-kassan betalar ut. Är lönen högre än så, får man mindre än 80 % i ersättning. När det gäller ersättningsdagar är de beroende av villkoren, men vanligtvis brukar det handla om 150-200 dagar. Det bör även tilläggas att en karenstid alltid förekommer i början av arbetslösheten.

För att få tillgång till denna ersättning krävs att man är medlem i A-kassan, man måste ha haft försäkringen en viss tid och jobbat senaste året. Man ska heller inte ha fått ersättning inom de 12 senaste månaderna. Uppfylls dessa krav är man berättigad.
Villkor och priser kan skilja sig åt mellan försäkringsbolagen och flera bolag erbjuder också tilläggsförsäkringar. För att hitta en inkomstförsäkring som passar dig och din arbetssituation är en jämförelse att föredra.

Försäkra ditt barn och jämför barnförsäkringar

Det kan ses som en självklarhet att försäkra sitt barn, eftersom det är något av det dyrbarast man har. Det ingen självklarhet vilken barnförsäkring man ska teckna, då det finns flera bra alternativ att välja mellan. För att vara säker på att hitta den bästa barnförsäkringen för ditt barn – gör en jämförelse! På så vis kan du teckna dig för ett försäkringsbolag som verkligen har de priser och villkor som passar dig och barnet.

En barnförsäkring är generellt sett en generös form av försäkring, mer generös än en likvärdig för vuxna. Den är heltäckande på ett annat sätt och gäller både för olycka, dödsfall och sjukdom. Att den är generös brukar vara genomgående hos de flesta försäkringsbolag. Det som kan skilja sig åt mellan bolagen är priser och en del villkor. Därför är det viktigt att ta reda på fakta för att veta vilken aktör man bör välja. För att få tillgång till en snabb övergripande koll är en jämförelse det bästa alternativet!

Låt en rådgivare jämföra för att hitta rätt barnförsäkring.

Ett enkelt sätt att jämföra är att ta hjälp av en rådgivare på nätet. Det är smidigt att fylla i sitt barns uppgifter, få information om olika alternativ samt få hjälp med att slutligen teckna den försäkring man önskar. Detta är ett bra sätt att jämföra barnförsäkringar, ett sätt som både är tryggt och enkelt.
Vad ingår i en barnförsäkring? Det kan skilja sig lite från bolag till bolag men generellt finns det ändå delar som vanligtvis alltid förekommer. De delar som brukar ingå är ersättning eller skydd vid medicinsk invaliditet, ekonomisk invaliditet, arbetsoförmåga och sjukhusbesök (akut och längre).

Även skydd och ersättning vid behov av vård i hemmet, vid diagnoser/händelseförsäkring, kris, rehab, utseendeförändringar och övriga kostnader vid en eventuell olycka kan finnas. Slutligen brukar en livförsäkring ge ersättning med ett engångsbelopp om barnet skulle avlida. Med andra ord är det verkligen en heltäckande och trygg försäkring med delar som brukar vara vanligt förekommande hos de flesta bolag. Jämför barnförsäkringar och finn den försäkring som passar bäst!